Mai gondolatok

 

"Apró dolgok"Drága Fivérek és Nővérek! Mindannyian szerencsések vagytok, mert emberi testet öltöttetek, mely az egész teremtésben a legmagasabb rendű forma, és a legközelebb áll Istenhez.

Az emberi testben elsődleges célunk megismerni a Selfet (Ént), és megismerni Istent. Minden tudás végső célja a Self ismerete. Az Upanishadok azt kérdezi: "mi az a tudás, melynek birtokában minden mást megismerhetünk?" Ezért Isten gondoskodik róla, hogy azokat, akik igazán vágyódnak erre, kapcsolatba hozza, és az Istenhez visszavezető útra terelje, amely valójában bennetek van.

Ezért a test Isten igazi temploma. De úgy látjuk, ha valakit az Útra helyeznek, az a legjobb, ha a parancsolatokat szó szerint követi. A tudat azonban mindent beszennyez. Még ha időt szánunk a meditációra, akkor is nehézségekbe ütközünk, nem tudunk továbbhaladni. A szellemi úton van néhány komoly akadály. Ezeket mindannyian ismerjük; most mégis felsorolom őket.

Mindenekelőtt: nagyon fontos, hogy senkitől ne függjetek, álljatok meg a saját lábatokon. Egy Szent így imádkozik: "Ó, Isten, add, hogy saját erőmre támaszkodhassak, mert ha másoktól kell függnöm, inkább vedd ki lelkemet testemből." A másoktól való függés förtelmes bűn, minden gonosz ebből ered.

Tehát becsületes megélhetést kell találnunk. Minden Mester hivatkozott erre, Guru Nanak például ezt mondta: "Csak aki becsületesen keresi a pénzét, és megosztja másokkal, az képes megismerni Istent."
Valahányszor nem becsületes úton jutunk pénzhez, a becstelenség belénk épül, míg ha a pénz becsületes úton jut hozzánk, nyugalomra, békére találunk.
(folyt febr. 22-én.)


Grafika: Vékony Andrea, Marton Ágnes, Web: Kemb