A "Tíz állandó"

 
Irányelvek, amelyek minden női körben azonosak:
 
1.      Tartsd tiszteletben és becsüld a kört, mint szent időt és teret
Egyszerű rítusokkal határoljuk el a mindennapi, megszokott életünktől a kört, ez a kezdésre és a befejezésre vonatkozik. Az ünnepélyesség, amivel együtt jár egy gyertya meggyújtása és egy hangtál vagy csengő megszólaltatása, valamint egy percnyi csend és egy mély lélegzetvétel, közös érzékelési tapasztalást jelent. (Füstölő, vezetett meditáció használata is lehetséges tetszés szerint.)
 
2.      Hozz létre kollektív köz(ép)pontot
Kölcsönös egyetértésen alapuljon egy téma vagy szándék felvetése. Ez lehet egy látomás a jövőről, lehet sérülések, sebek gyógyítása, önmagunk jobb megismerésének lehetősége befelé lépéssel, olyan elhatározások meghozása vagy tevékenységek megtervezése, amelyek fenntartják és gazdagítják, tartalmasabbá teszik a magunk vagy mások életét. A csoport a szükségleteinek megfelelően egy bizonyos fókuszra koncentrálhat, de a tagjai által megszabott témák is felmerülhetnek. A témának jól használható módon adjunk keretet.
A kör közepén legyen egy fizikai középpont is.
 
3.      Kérd, hogy láss tisztán
A legmagasabb emberi értékek járjanak át, mint az együttérzés és az igazság, az ősök bölcsessége és a még meg nem születettek szükségletei. Mitikus és történelmi alakokat is segítségül lehet hívni, akik a kívánt értékeket szimbolizálják. Egy ember is szólhat a csoportért, de személyenként is el lehet mondani egy könyörgést.
 
4.      Fejezd ki a háládat és szívből jövő nagyrabecsülésedet
Az élet áldásait és tanításait köszönd meg. Ismerd el és méltányold a kölcsönös egymásrautaltságunkat az élet szövedékében. Csendben vagy felváltva egymás után mondj köszönetet mindazon kicsiknek és nagyoknak, akiknek az ajándékai táplálnak és gazdagítanak.
 
5.      Biztonságos teret teremts a teljes részvétel és a mély őszinteség számára
Félbeszakítás és esetleges szóváltás nélkül tudjon mindenki beszélni. Használjunk „beszélő botot” vagy bármilyen más szimbolikus tárgyat a beszédhez, ez a beszéd témájára és időtartamára vonatkozó felelősségünk elvállalását is jelképezi. A téma körbejárhat a kör tagjai között, vagy mindig eltávolodhat és visszatérhet a középpontjához (aki eredetileg felvetette a témát). Tiszteld a tagok csendhez való jogát. Mindent bizalmasan kezelj.
 
6.      Szívből figyelj és hallgasd a másikat
Együtt érző tanúként működj a kör másik tagjait illetően. Ahhoz, hogy hatékony tanú légy, arra van szükség, hogy odaadóan figyelj arra, mit mond a másik anélkül, hogy „lefordítanád”, vagyis értelmeznéd, megítélnéd, kijavítanád, vagy „rendbe hoznád” és „megmentenéd”. Ez azt a szándékot is jelenti, hogy önmagadról felfedezz valamit a többiek történeteiben.
 
7.      Szívből és közvetlen tapasztalatból beszélj
Amikor késztetést érzel arra, hogy beszélj, tedd meggondoltan és odafigyelve. Tartózkodj az elvont, fogalmi nyelvezettől, és amennyire csak lehet, maradj kapcsolatban az érzelmeiddel. Ahogy fejlődik ez a képességed, késztetést érezhetsz arra, hogy megoszd a többiekkel ezeket az érzéseidet, és súlyos témákat érints önmagad megítélése vagy mások hibáztatása nélkül.
 
8.      Adj helyet a csendnek, hogy megjelenhessen
Szükséges az elmélkedéshez, a meditációhoz, érzelmekhez, hogy felmerülhessenek, és a felbukkanó „szentség” érzékeléséhez, ahogy a csoport előrehalad.
 
9.      Hatalmazd fel a csoport minden tagját, hogy elősegítse, megkönnyítse a folyamatokat
Ha lehet, minden alkalommal más legyen a kör „felelőse”. Ez az ember készíti elő az összejövetelt, vezeti le a kezdő és záró szertartást, rítust, és egy-egy témában elősegíti a megegyezést vagy az egyetértés létrejöttét. Mindenkit arra bátorít, hogy adjon hangot mind a megelégedett, mind a kellemetlen érzéseinek, ahogy fejlődik a csoport.
 
10. Bízz a csoportodban levők folyamatosan fejlődő kapcsolatában
A bizalom és a törődés a tagok között létrejön és megnő. A kör szándékait egyre inkább tedd a mindennapi életed részévé. Terjeszd ki az egymással való törődést más emberek, a Föld és minden teremtmény felé, úgy, hogy azokat a képességeidet gyakorlod a mindennapokban, amelyek a bölcs-körben fejlődtek ki.
 

A körön belül mindenki tanár,
de világossá válik majd, hogy az igazi, a tényleges tanár maga a kör.

Grafika: Vékony Andrea, Marton Ágnes, Web: Kemb